Poradové

číslo

 Názov firmy/Číslo faktúry 

Cena

s DPH

 Dátum zverejnenia
 1.  Mesto Ružomberok /139 3 775,20 € 2.7.2012
 2.  MELÓ DIÁK SLOVAKIA  s.r.o./140 34,15 € 2.7.2012
 3.  Farby Laky Majdiš, s.r.o. DK /141 25,03 € 3.7.2012
 4.  PAPERA s.r.o., Banská Bystrica /142 106,96 € 3.7.2012
 5.  Vodárenská spoločnosť Rbk, a.s. /143 320,95 € 4.7.2012
 6.  RELOCK, s.r.o. /144 131,70 € 4.7.2012
 7.  Gigabit, Rbk  /145 741,80 € 4.7.2012
 8.  Global /146 40,80 € 6.7.2012
 9.  Farby Laky Majdiš, s.r.o. DK /147 57,86 € 6.7.2012
 10.  Ján Šurina TVS Žilina /148 101,40 € 9.7.2012
 11.  Ján Šurina TVS Žilina /149 54,39 € 9.7.2012
 12.  Slovak Telecom /150 83,35 € 10.7.2012
 13.  Realinvest s.r.o., DK /1511 196,57 € 10.7.2012
 14.  CZT Ružomberok, s.r.o. /152 697,92 € 11.7.2012
 15.  LINEA SK spol. s.r.o., BA /1536 100,00 € 12.7.2012
 16.  Orange Slovensko /154 30,36 € 12.7.2012
 17.  PROFI COLOR RK s.r.o., Rbk /1551 200,00 € 13.7.2012
 18.  PROFI COLOR RK s.r.o., Rbk /1562 760,00 € 13.7.2012
 19.  Generali Slovensko,poisťovňa a.s. /157 18,65 € 13.7.2012
 20.  Slovak Telecom /158 10,08 € 16.7.2012
 21.  R. Čunderlík - RELOCK, s.r.o. /159 69,00 € 16.7.2012
 22.  Global /160 40,80 € 16.7.2012