Poradové

číslo

 Názov firmy/Číslo zmluvy 

Cena

s DPH

 Dátum zverejnenia
 1. GIGAbit, s.r.o., Ružomberok  /00 6 000,00 €
 31.3.2014
 2. Detský domov, Ružomberok  /01100,00 €
 23.4.2014
 3. Detský domov, Ružomberok/Dodatok 01  15.5.2014
 4. Zdr. ROMA - RUŽA, Ružomberok  /02 15,00 €
 18.7.2014
 5. Novology s.r.o., Bratislava  /03 15,00 €
 18.7.2014
 6. Mgr. Miroslav Štrof, Ružomberok  /0487,00 €
09.09.2014
 7. Ing. Fedor Beťko, Ružomberok  /05 200,00 €
 10.09.2014
 8.
 Obč. zdr. IOGT HARMÓNIA, Rbk  /06140,00 €
 03.10.2014
 9.   
 10.   
 11.   
 12.