Pochovávanie basy - 13.február 2015

Stavanie májov - 29.apríl 2015

Vystúpenie FS Konôpka - 1.máj 2015

Betlehemci 2015 -  december 2015

Pochovávanie basy 2016 - 9.február 2016