pochovávanie basyTakto sa začína známa fašiangová pesnička a tak sa začína aj pásmo fašiangových zvykov folklórneho súboru Konôpka.

Potešili a zabavili ním nielen žiakov našej školy, ale aj deti zo ZŠ Bystrická cesta na Dončovej ulici. Priblížili tak zvyky našich predkov vo fašiangovom období, bolo tam veľa spevu, tanca i „plaču“, pretože k tejto tradícii patrí aj „pochovávanie basy“.
Basu pochovali o niekoľko dní skôr, už vo štvrtok 23. februára, pretože popolcová streda, ktorou sa fašiangy končia, bude práve v čase jarných prázdnin. Všetci účinkujúci, deti z Konôpky aj šiestaci a siedmaci, ktorí sa zúčastnili programu, si vyslúžili v oboch školách veľký potlesk.