Zber papieraV dňoch 01. 10. - 05. 10. 2018 (pondelok až piatok) sa uskutoční na našej škole zber papiera.

Papier je potrebné zviazať a doniesť ho odvážený. Kartóny berieme - musia byť stlačené.
KDE? Zber bude prebiehať pri zadnom vchode školy, kde bude pristavený kontajner.
KEDY? Papier môžete prísť odovzdať vždy:
ráno pred vyučovaním (07:20 - 07:45)
a po vyučovaní (13:30 - 14:00).
Ďakujeme!

pdfZBER PAPIERA