V zbere GAŠTANOV sa spolu vyzbieralo 2226,84 kg.

  1. stupeň - 1439,04 kg
  2. stupeň - 787,8 kg

V zbere JABĹK sa spolu vyzbieralo 416 kg.

V zbere ŠÍPOK sa spolu vyzbieralo 6,35 kg.

 

Víťazi, jednotlivci:

GAŠTANY:

3. miesto: P. Neštepná, 3. A - 111,4 kg

2. miesto: Š. Sorentíni, 5. B - 117 kg

1. miesto: J. Prístaš, 3. C - 333 kg

JABLKÁ:

3. miesto: P. Poláková, 5 .C - 60 kg

2. miesto: Jesenská, 4. A - 62 kg

1. miesto: Bystričanová, 9 .A - 75,5 kg

ŠÍPKY:

3. miesto: S. Jarošová, 1. C - 1kg

2. miesto: Krištofiaková, 5. B - 1,2 kg

1. miesto: V. Poláková, 7. D - 2,5 kg

Všetkým zúčastneným, súťažiacim, žiakom zo Žiackeho parlamentu a pani učiteľkám ďakujeme.

Víťazom blahoželáme a prosíme ich, aby sa v pondelok cez veľkú prestávku dostavili pred zborovňu, kde im budú odovzdané ceny. Žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých miestach (J. Prístaš, Bystričanová, V. Poláková), prosíme, aby na odovzdávanie cien priniesli na lístočku napísané telefónne čísla rodičov. Všetkým žiakom, ktorí odovzdávali gaštany, šípky a jablká vo vreciach, taškách na viac použití alebo debničkách, budú tieto veci priebežne vrátené.