EkoOko

Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom zapojeným do zberu papiera na našej škole. Blahoželáme tým, ktorým sa podarilo priniesť najviac papiera - povzbudzujeme aj ostatných a tešíme sa na ďalší zber v októbri tohto roku.

Koordinátorky Enviro.

pdfVÝSLEDKY ZBERU PAPIERA

 

POnUna našej škole prebiehala v mesiaci marec environmentálno – výtvarná súťaž, ktorá nesie názov „Premeň odpad na umenie“.

Zber papiera 2Dňa 14., 15. a 16. mája 2018 (pondelok, utorok, streda) sa uskutoční na našej škole zber papiera.