Poradové

číslo

 Názov firmy/Číslo faktúry  

Cena

s DPH

 Dátum zverejnenia
  1.  Ondrej Glemba - Global, Ružomberok / 73 156,00 € 03.04.2020
  2.  Digi Slovakia s.r.o., Bratislava / 74 9,60 € 03.04.2020
  3.  TS a.s., Ružomberok / 75 185,35 € 03.04.2020
  4.  Carta Slovakia s.r.o., Ružomberok / 76 62,21 € 03.04.2020
  5.  Ondrej Glemba - Global, Ružomberok / 77 156,00 € 03.04.2020
  6.  Vod. spoločnosť a.s., Ružomberok / 78 382,90 € 03.04.2020
  7.  Apis s.r.o., Banská Bystrica / 79 180,00 € 07.04.2020
  8.  Rastislav Čunderlík, Ružomberok / 80 90,00 € 07.04.2020
  9.  Vema s.r.o., Bratislava / 81 29,88 € 14.04.2020
 10.  Slovak Telekom a.s., Bratislava / 82 62,45 € 14.04.2020
 11.  Ille s.r.o., Trenč. Teplá / 83 64,30 € 14.04.2020
 12.  CZT s.r.o., Ružomberok / 84 3796,24 € 17.04.2020
 13.  Slovak Telekom a.s., Bratislava / 85 10,00 € 21.04.2020
 14.  Vema s.r.o., Bratislava / 86 158,04 € 21.04.2020
 15.  Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina / 87 83,51 € 24.04.2020
 16.  Ing. Ján Bruchanec Technik, Martin / 88 137,89 € 24.04.2020
 17.  Digi Slovakia s.r.o., Bratislava / 89 9,60 € 28.04.2020