Poradové

číslo

 Názov firmy/Číslo faktúry  

Cena

s DPH

 Dátum zverejnenia
  1.  Digi Slovakia s.r.o., Bratislava / 156 9,60 € 04.08.2020
  2.  Torbia s.r.o., Trenčín / 157 105,72 € 04.08.2020
  3.  Košík-siete s.r.o., Nové Zámky / 158 175,50 € 04.08.2020
  4.  Jarka Geregová, Púchov / 159 691,81 € 04.08.2020
  5.  Asset s.r.o., Ružomberok / 160 3000,00 € 04.08.2020
  6.  DOXX-stravné lístky s.r.o., Žilina / 161 2538,00 € 04.08.2020
  7.  CZT s.r.o., Ružomberok / 162 357,59 € 11.08.2020
  8.  Slovak Telekom a.s., Bratislava / 163 62,33 € 11.08.2020
  9.  Kinekus s.r.o., Ružomberok / 164 60,22 € 11.08.2020
  10.  Škola.sk s.r.o., Bratislava / 165 63,79 € 18.08.2020
  11.  Raabe s.r.o., Bratislava / 166 42,95 € 18.08.2020
  12.  SANET, Bratislava / 167 150,00 € 18.08.2020
  13.  Slovak Telekom a.s., Bratislava / 168 10,00 € 21.08.2020
  14.  Realinvest s.r.o., Dolný Kubín / 169 4150,00 € 21.08.2020
  15.  Kinekus s.r.o., Ružomberok / 170 393,85 € 21.08.2020
  16.  PresetPlus s.r.o., Lipt. Štiavnica / 171 684,20 € 21.08.2020
  17.  D.H.Komplet s.r.o., Lipt. Mikuláš / 172 257,76 € 21.08.2020
  18.  Digi Slovakia s.r.o., Bratislava / 173 9,60 € 25.08.2020
  19.  Koberce Max s.r.o., Ružomberok / 174 316,97 € 25.08.2020
  20.  Orbis Pictus s.r.o., Bratislava / 175 297,00 € 25.08.2020
  21.  Porting s.r.o., Ružomberok / 176 470,80 € 25.08.2020
  22.  LiberaTerra s.r.o., Bratislava / 177 387,50 € 25.08.2020
  23.  Asset s.r.o., Ružomberok / 178 2016,00 € 28.08.2020
  24.  Titan-Tatraplast s.r.o., Ružomberok / 179 120,00 € 28.08.2020
  25.  Papera s.r.o., Banská Bystrica / 180 170,57 € 28.08.2020
 26.  Education Initiative s.r.o., Pezinok / 181 183,70 € 28.08.2020
 27.  Indícia s.r.o., Bratislava / 182 436,04 € 28.08.2020
 28.  Didactive.sk s.r.o., Bratislava / 183 84,50 € 28.08.2020
 29.  Mladé letá s.r.o., Bratislava / / 184 1293,80 € 28.08.2020
30.  Ján Šindléry-TESFO, Ružomberok / 185 18,41 € 28.08.2020
31.  VKÚ a.s., Harmanec / 186 33,90 € 31.08.2020
32.  Patria I. s.r.o., Prievidza / 187 54,90 € 31.08.2020
33.  Indícia n.o., Bratislava /188 30,00 € 31.08.2020
34.  Papera s.r.o., Banská Bystrica / 189 46,32 € 31.08.2020