Filmové štúdio

Martin Pudiš 6. A - 40. výročie ZŠ Zarevúca

Martin Pudiš 6. A - Hurá do školy

 Matúš Neštepný 6. A - Novinársky krúžok

Martin Pudiš 6. A - Zdravá výživa