Filmové štúdio

Martn Pudiš 8. A - Návšteva študentov z ostrova Réunion

Martin Pudiš 7. A - Športový deň - 1. stupeň

Martin Pudiš 7. A - Športový deň - 2. stupeň

 

Martin Pudiš 6. A - 40. výročie ZŠ Zarevúca

Martin Pudiš 6. A - Hurá do školy

 Matúš Neštepný 6. A - Novinársky krúžok

Martin Pudiš 6. A - Zdravá výživa