Mimoriadny úspech

 

Celoštátna komisia Olympiády v anglickom jazyku udelila

                    DIPLOM za 1. miesto

v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A

nášmu žiakovi Alexovi Burganovi.

                                             Srdečne blahoželáme.