STAVANIE MÁJOV

29. apríl 2015

Každoročne folklórny súbor Konôpka pripravuje pre žiakov našej školy zvykoslovné pásmo Stavanie májov. Rovnako aj tento rok si pripravili program, v ktorom sa diváci mohli dozvedieť niečo o zvykoch našich predkov v jarnom období, vypočuť si veselé májovnícke pesničky a pozrieť si niečo nové z repertoáru súboru Konôpka. Na záver programu chlapci spolu s pánom školníkom postavili pred školou máj pre všetky pekné dievčatá v našej škole.

                                                      FOTOGALÉRIA