Október- mesiac úcty k starším
 
 

      Moji starkí 

      Poviem Vám to celkom skrátka:

      babička je kamarátka.

      Taký koláč - makovník neupečie veru nik.

      A môj dedko? Nemá chyby!

                                        Naučil ma chytať ryby,

                                        zatĺcť kliniec, kopať futbal,

                                        - môjho dedka by som nedal! 

 
 

    Presne tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Práve október je mesiac, v ktorom by sme si mali uvedomiť, ako si uctiť starších občanov v našom okolí. Najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí je pozdrav. Pri tejto príležitosti sa členovia Žiackeho parlamentu I. stupňa s koordinátorkou M. Hankovou a pani učiteľkou V. Oravcovou rozhodli spríjemniť deň ľuďom v Domove dôchodcov Trojlístok v Ružomberku. Krátkym programom, ktorým sme im vyčarovali úsmev na tvárach a príjemný pocit na duši.  Súčasťou programu boli piesne, tance,  krátka ukážka bojového umenia a vystúpenie folklórneho súboru Konôpka pod vedením D. Buchtovej a A. Gibasovej.

     Touto milou slávnosťou sme chceli vyjadriť naše úprimné poďakovanie a úctu za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich milé slová povzbudenia, cenné rady,... Vieme, že žiadna povinnosť im nepríde ťažká, pokiaľ im to sily a zdravie dovolia.

     Vážme si ich prítomnosť, pokiaľ sú s nami a snažme sa im vrátiť aspoň malú časť toho, čo oni s takou samozrejmosťou dávajú nám celý život – lásku a starostlivosť. FOTOGALÉRIA