Vyučovanie v Galérii Ľ. Fullu

Žiaci 4.A triedy sa 06.11.2015 pod vedením triednej pani učiteľky Ľuboslavy Pastuchovej  zúčastnili vyučovania v Galérii Ľ. Fullu, kde si prostredníctvom tvorby tohto slávneho ružomberského umelca precvičili témy z vlastivedy, slovenského jazyka i matematiky. V jeho maľbách vyhľadávali ukryté vybrané slová, či znaky histórie slovenského vidieka v minulosti v porovnaní so súčasnosťou, spoznávali historické pamiatky Liptova, mohli  prejaviť i svoju kreativitu dotváraním jeho obrazov a tak sa hravou formou oboznámiť so životom a tvorbou ich slávneho rodáka.