HALLOWEEN

  Žiacky parlament pripravil dňa 16.11.2015 Halloween

  popoludnie pre žiakov 1. stupňa so spaním v škole.

  Nakoľko sa v našej škole vyučuje anglický jazyk v rámci

  multikultúrnej výchovy sme chceli, aby žiak poznali iné

kultúry, rozvíjali empatiu pre odlišné vnímanie sveta a odlišných programov, získavali toleranciu k iným, akceptovali príslušníkov iných kultúr ako plnohodnotných členov spoločnosti.

Žiaci prišli v podvečer do školy  v maskách. Večer začal ako sa patrí, Halloween diskotékou vo vyzdobenej veľkej telocvični. DJ bol náš pán riaditeľ – „Biely démon“, ktorý prispel k dobrej nálade celej akcie. Po krátkom občerstvení žiaci po ročníkoch prechádzali so svojimi pani učiteľkami tmavými „strašidelnými“ chodbami školy, kde na nich striehli rôzne príšery. Museli zdolať prekážky či prejsť tmavou miestnosťou s múmiou. Odvahu im dodávali svetielka bateriek. Po absolvovaní náročnej trasy a niektorí s pocitom prekonania vlastného strachu sa všetci vrátili do svojich tried. Veríme, že sny boli túto Halloween noc naozaj ako sa patrí – „strašidelné“. Zabavení, s množstvom zážitkov, nových kamarátstiev sme sa na druhý deň ráno rozlúčili a odišli domov.

Chceme sa poďakovať  Trade & Consult, s.r.o. za požičanie Halloween výzdoby, rodičom a žiakom 6.C, ktorí pomohli s organizáciou tejto akcie. FOTOGALÉRIA