ČERVENÉ STUŽKY

Tento školský rok sa konal už deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebieha od 1. septembra 2015 a vyvrcholí 1. decembra 2015 – na Svetový deň boja proti AIDS. Tento deň si žiaci a učitelia pripínajú červenú stužku, prídu oblečení v červenom a vytvoria „Živú červenú stužku“. Aj my sme  v tento deň  spoločne cez veľkú prestávku vo veľkej telocvični vytvorili živú červenú stužku, odfotili sme sa a takýmto spôsobom sme vyjadrili solidaritu ľuďom postihnutým touto  chorobou.