PÓLA RADÍ DEŤOM

V mesiaci december sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili cyklických besied s témami bezpečnosť na cestách, nebezpečenstvo závislostí, šikanovanie na školách, tiesňové čísla. Deti pracovali s pracovným zošitom s názvom Póla radí deťom s tematicky zameranými úlohami. Besedy viedla Ing. G. Tkáčová, zamestnankyňa PZ v Ružomberku. FOTOGALÉRIA