IV.B v GALÉRII  Ľ.FULLU

 

Dňa 28.januára sa  IV.B učili tri hodiny v Galérii Ľ. Fullu. Vypracovávali sme pracovné listy zo Slovenského jazyka, Matematiky – slovné príklady,  a Vlastivedy, ktoré súviseli s informáciami o galérii. Niektoré úlohy boli zamerané na finančnú gramotnosť. V úvode nás pán Mgr. Jozef Matuška oboznámil s históriou galérie ako aj so životopisom Ľ. Fullu a jeho tvorbe. Mali sme možnosť byť v priestoroch, kde maliar býval a pracoval.  Naša žiačka Alicka Buchtová sa postarala o kultúrny program hrou na klavíri. Mnoho obrazov sme poznali z rozprávkových knižiek, ako ilustrácie napr. Trojruža. V závere  sme vyrábali postery po skupinkách - Dedina v minulosti zhotovenú z pripravených ilustrácií slovenských maliarov. Po ukončení jednotlivé skupiny odprezentovali svoju prácu. Každá dedinka bola niečím výnimočná.

Veľmi sa nám páčila aj výstava novej kolekcie oblečenia a obuvi od Lenky Sršňovej.  Naspäť do školy sme sa vracali s plnou hlavou vedomostí. V Galérii bolo super. FOTOGALÉRIA

Autori: R.Šantová, N.Vevericová