VALENTÍN NA ŠKOLE

Aj tento školský rok sme si spomenuli na valentínske obdobie . Žiaci mali možnosť napísať svoju tajnú valentínku niekomu v škole - spolužiakovi, spolužiačke, učiteľovi...., ktorú vhodili do valentínskej schránky umiestnenej na chodbe pri hlavnom vchode do školy. Členovia žiackeho parlamentu 16.02.2016 rozdávali valentínsku poštu žiakom a učiteľom našej školy. Nástenky k tomuto obdobiu boli žiarivočervené, ktoré členovia žiackeho parlamentu bodovali. Na druhom stupni sa žiaci mohli zabaviť na valentínskej diskotéke, ktorá sa uskutočnila vo veľkej telocvični 12.02.2015. O program sa postarali tanečnice s SM Tanečného štúdia Mirky Buschbacherovej s choreografiou Vrany. Toto dychvyrážajúce predstavenie v pútavých kostýmoch s náročnými tanečnými prvkami spríjemnili valentínsku diskotéku.

VALENTÍNSKE NÁSTENKY                                          VALENTÍNSKA DISKOTÉKA

 

Koordinátorky žiackeho parlamentu

        A.   Gibasová

M. Hanková