„Čítanie s Mrkvičkom“

V piatok  11. marca na našu školu zavítal pán Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička. Nie náhodou si privlastnil meno známeho knižného hrdinu. Jeho celoživotným koníčkom sú knihy. Knihy čítať, rozprávať o nich žartovne aj vážne. A práve to sme využili a strávili sme veľmi príjemné dopoludnie v jeho milej spoločnosti. Žiakom 1. stupňa v dramatizovanom čítaní predstavil príbehy z kníh o Hopovi  a Čľupovi, a aj mládencov Ivana ,Ondreja a ich troch dedkov z knihy Operácia orech . Žiaci sa výborne zabavili a odchádzali nadšení a plní chuti siahnuť po dobrých knihách.

Nie inak naladení ostali aj žiaci 5. ročníkov, ktorým pán Mrkvička prostredníctvom skupinových hier a hádaniek predstavil veľa pútavých titulov kníh priam určených dorastajúcej generácii čitateľov. Stretnutie malo veľký úspech, nakoniec svedčí o tom aj to, že pán Tibor Hujdič príde na podobnú akciu aj pre žiakov ostatných ročníkov 2. stupňa.

Už teraz sa tešíme.   FOTOGALÉRIA