Beseda s lesníkom


 Na hodinách Vlastivedy v 4. ročníku sme sa učili o Lesníctve, a preto sa pani učiteľky rozhodli pripraviť nám besedu s ujom lesníkom z mestských lesov dňa 16.03.2016. Besedy sa zúčastnili triedy IV.A, IV.B a IV.C s triednymi pani učiteľkami v malej telocvični. Pán Ing. Vladimír Neštepný si pripravil veľmi peknú prezentáciu s množstvom informácií a obrázkov. Rozprával nám o stromoch, lesoch, kalamitách, poľovníctve, ťažbe dreva, o škodcoch ako aj o spôsobe ich likvidovania. Počas prezentácie sme pánovi Neštepnému kládli otázky k danej téme. Pomenúvali sme jednotlivé druhy zvierat žijúcich v našich lesoch. V závere nám vysvetlil rozdiel medzi lesníctvom a poľovníctvom a ukázal rôzne pomôcky pri práci v lese. Sme radi, že sme sa mohli tejto zaujímavej prezentácie zúčastniť. Možno práve niekto z nás sa bude chcieť stať lesníkom. Veľká vďaka pánovi Neštepnému. FOTOGALÉRIA

                                   

               

           „Vážme si, kým máme čo!“