ROZHODNEŠ SA SPRÁVNE

     Žiaci 4. ročníkov sa spoločne s ich pani učiteľkami zúčastnili projektu: „Rozhodneš sa správne?“ na OOPZ v Ružomberku. Cieľom tohto projektu bola snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie žiakov o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt využíval inovatívne prístupy práce s deťmi formou interaktívnej tvorivej dielne. Okrem toho sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, vyskúšali si aké to je byť zatknutým, skúsili si aká ťažká je zbraň, zmenili sa na policajtov pri skúšaní policajnej čiapky, ale taktiež museli splniť úlohy, ktoré sa dozvedeli o tabaku, alkohole a marihuane. Najzaujímavejšou časťou pre žiakov bola cela predbežného zadržania- deťom sa v nej páčilo. Nakoniec si žiaci získané vedomosti overili krátkym testom a hrou na koberci.

Bol to pre nás super zážitok! FOTOGALÉRIA