3.mieto na celoslovenskej literárnej súťaži Dieťa medzi paragrafmi - Práva detí očami detí

Do celoslovenskej súťaže literárnych a žurnalistických príspevkov, v ktorých deti základných škôl reflektujú na problematiku ľudských práv z pohľadu dieťaťa sa zapojili aj žiaci IV.B triedy s triednou pani učiteľkou PaedDr. Marianou Hankovou, kde boli tieto témy:

-         Čo by dospeláci nemali robiť deťom

-         Čo nesmú robiť deti deťom

-         Dieťa má dve rúčky – jednu pre mamu a jednu pre ocka

Súťaž zorganizovala  Rada pre práva detí – Slovenská republika s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a s podporou Nadácie Voslkswagen. Vo svojom premiérovom ročníku stala najväčšou literárnou súťažou na Slovensku vôbec a priniesla neskutočne veľa poznatkov o tom, čo deti trápi a na čo, ako dospelí, často zabúdame. Detské príbehy sa stali pre Radu pre práva dieťaťa cenným zdrojom poznatkov a informácií, ktoré budú vedieť využiť pri praktickej ochrane práv detí.

Odbornú porotu tvorili vysokoškolskí pedagógovia, najmä z odboru mediálna výchova, skúsení žurnalisti, renomovaní novinári, špeciálni pedagógovia, právnici a občianski aktivisti, ktorí sa venujú ochrane práv detí.

Jakub Bielený, žiak IV.B triedy, získal 3. miesto so svojou prácou na tému „Čo nesmú roboť deti deťom“ s názvom „Ondrejove muky“. Udeľovanie cien bolo 19.04.2016 na Smolenickom zámku. Jakuba v tento „slávny deň“ sprevádzali jeho rodičia, triedna pani učiteľka Mariana Hanková a pán riaditeľ Michal Lazár. Sme na Teba hrdí, Jakub. FOTOGALÉRIA