TEHLIČKA PRE SÝRIU

V predveľkonočnom období sa konal 11. ročník verejnej zbierky Tehlička pre Sýriu. Prostredníctvom tohto projektu deti učíme, že človek nemôže myslieť len na seba, ale má byť ochotný podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. Vyvrcholením zbierky bol jarmoček na prvom aj druhom stupni školy.

Výsledky medzitriednej súťaže o najväčší príspevok sú nasledovné:
1. stupeň                              2. stupeň
3. miesto  2.C                       3. miesto 5.E
2. miesto 3.B                        2. miesto 5.A
1. miesto 3.C                       1. miesto 6.B  
 

Všetky vyzbierané finančné prostriedky budú použité na podporu  utečeneckých centier v Damasku, Aleppe a Krafounde v Sýrii, kde poskytujú materiálnu, potravinovú a lekársku pomoc 400 rodinám a pripravujú vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre dennodenne prichádzajúcich 2000 detí a mladých. 

Všetkým  zapojeným žiakom i učiteľom zo srdca ďakujeme.

                                                                     FOTOGALÉRIA