EXKURZIA DO PLANETÁRIA

Žiaci 4. ročníkov s triednymi pani učiteľkami – V. Oravcovou, Ľ. Pastuchovou, M. Hankovou dňa 03.05.2016 boli na exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Pozreli sme si planetárium, kde súčasťou prednášky boli informácie o planétach, našej slnečnej sústave, o mliečnej dráhe, hviezdach, mesiacoch či súhvezdiach. Dozvedeli sa aj rôzne zaujímavosti o znameniach a gréckych bohoch. Nakoľko sa žiaci vo štvrtom ročníku na hodinách Prírodovedy učili o vesmíre, týmto spôsobom si mohli zopakovať nadobudnuté vedomosti.                

         Taktiež sme si tu pozreli expozíciu pre deti a mládež so 120 interaktívnymi exponátmi zábavno-náučnou formou, ktoré prezentujú základy vedy a techniky - fyzika, mechanika, magnetizmus, 3D, zmyslové vnemy, optické a akustické javy, zákonitosti, experimenty. Vedecko - technické centrum pre deti a mládež je určené predovšetkým  školskej mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných škôl. Žiaci  si mali možnosť samostatne a voľne odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. Najviac pozornosti pútali „hračky“.             

Medzi neočakávané príjemné chvíle tohto dňa patrilo stretnutie so známou osobnosťou. Keď sme sa vracali cestou späť na železničnú stanicu stretli sme v uliciach Košíc Jara Slávika - súčasný slovenský hudobný producent, scenárista, porotca v relácii Česko Slovensko má talent. Spríjemnil nám záver dňa s možnosťou spoločnej fotografie. Pani učiteľky  nelenili a zariadili to. Ešte že ich máme . FOTOGALÉRIA