Knižná šifra

V mesiaci apríl 2016 prebiehala na našej škole súťaž Knižná šifra, ktorá bola určená pre deti na 1. stupni. Úlohou našich žiakov bolo rozlúštiť 10 zašifrovaných kníh. Plagátik so šifrou mohli nájsť na chodbách v blízkosti svojich tried. Súťaže sa zúčastnilo 67 „lúštiteľov“, no vyhrať knižnú cenu mohlo len niekoľko z nich. Pán riaditeľ vyžreboval týchto „detektívov“: Simona Chovanová, Natália Beňová, Alexandra Kereškéniová, Timea Lúčanová, Richard Juhás, Laura Debogorská, Michaela Páterová a Tomáš Panis.