IV.B vo filmovom a dabingovom štúdiu

Žiaci IV.B spolu s triednou pani učiteľkou Marianou Hankovou boli 31.05.2016 na exkurzii vo Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave. Toto podujatie pod názvom Detská mediálna škola bolo zrealizované pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zúčastnilo sa ho približne 70 detí základných škôl z celého Slovenska. Ide o ocenených účastníkov literárno-žurnalistickej súťaže Dieťa medzi paragrafmi  - Práva detí očami detí, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo  počas medzinárodnej konferencie Megatrendy a médiá 2016. Ocenené deti, ako aj náš Jakub Bielený, získali možnosť zúčastniť sa, aj so svojimi spolužiakmi z triedy, exkurzie do moderného HD televízneho a rozhlasového štúdia, ktoré je súčasťou FMK UCM v Trnave.

Cieľom celej akcie - Detská mediálna škola bolo oboznámiť zúčastnených žiakov s novými mediálnymi technológiami, predstaviť im možnosti, ktoré svojim vybavením ponúka moderné televízne a rozhlasové štúdio. Zároveň si mohli na vlastnej koži vyskúšať prácu na tvorbe krátkeho videa a naučiť sa tak niečo nové v oblasti médií. V praktickej časti si vyskúšali prácu s kamerou, mikrofónom, strih, čítanie správ a úpravu videí či dabing. Táto časť dňa bola pre všetkých  najpútavejšia. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, kde každá mala inú aktivitu (potom sa navzájom vystriedali):

1. Tvorba časopisu Atteliér (interview, správa, recenzia, anketa, editoriál, práva detí)

2. Rozhovor v teréne (práca s kamerou, mikrofónom)

3. Dabing (dabovanie rozprávky)

4. Správy (čítanie správ z „čítačky“)

5. Tvorba selfie

V závere exkurzie sme si všetci zúčastnení spoločne pozreli prezentácie z celého dňa, ktoré pripravili organizátori  Detskej mediálnej školy v konferenčnej miestnosti. Veľmi sme sa nasmiali a zabavili. Bol to úžasný deň, plný zážitkov, skúseností a nových informácií. Možno práve tento deň v niektorých z nás vzbudí záujem o profesiu redaktora, moderátora, kameramana, herca či režiséra.   FOTOGALÉRIA