Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov

S platnosťou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) od 1. 9. 2008 sa v zariadeniach školského stravovania výroba pokrmov riadi:

  • odporúčanými  výživovými dávkami podľa vekových kategórií stravníkov,
  • materiálno — spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie, vydanými MŠ SR a regionálnymi receptúrami,
  • finančnými príspevkami od zákonných zástupcov detí a žiakov,
  • zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov

Všetky uvedené atribúty tvoria neoddeliteľnú súčasť výroby jedál a pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania sú záväzné.  Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov boli schválené úradom verejného zdravotníctva v roku 2007 a sú aktualizované podľa najnovších trendov vo výžive.  Kvalita jedálnych lístkov však závidí aj od výšky poplatku za jedno jedlo a od počtu stravníkov v príslušnom zariadení školského stravovania. Je všeobecne známe, že čím viac stravníkov, tým je možná pestrejšia skladba jedálneho lístka a čím je počet stravníkov nižší, tým je náročnejšie dodržať všetky zásady pre tvorbu jedálnych lístkov.

V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní by jedálny lístok mal obsahovať:

  1. 2 hlavné mäsové jedlá,
  2. 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
  3. 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

Všeobecné zásady

1. Prívarky odporúčame zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.

2. Zvýšiť frekvenciu podávania strukovín aj vo forme podávania šalátov.

3. Múčna príloha (knedľa, halušky, cestoviny) má byť iba raz do týždňa.

4. Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x - 3x v týždni.

5. Zelenina má byť na jedálnom lístku denne, z toho ako šaláty pri piatich obedoch 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.

6. Ryby podávať 1x v týždni pri podávaní obedov.

7. Obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánky, sója, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni, strukoviny 1-2x v týždni (polievky, prívarky, šaláty, hlavné jedlá, súčasťou pokrmu so zníženou dávkou mäsa a zeleninových pokrmov).

8. Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni v nadväznosti na jedálny lístok. Múčniky pripravujeme hlavne z ovocia , tvarohu a mlieka.

Ku každému hlavnému jedlu sa má podávať nápoj.