Dňa 4.2.2016 sa uskutočnil na našej škole Karneval pre 0. až 4. ročník. Akcia prebehla v dopoludňajších hodinách, deti boli prezlečené za rozličné veľmi zaujímavé masky. Akciu uvádzal kúzelník Wolf, s množstvom kúziel, diskotékou a oceňovaním najoriginálnejších masiek. Fotogaléria z karnevalu