Kronika školy od 1999

 

ŠKOLSKÝ ROK 1999 / 2000

 

PO ODCHODE RIADITEĽKY ŠKOLY MGR. KATARÍNY BRONTVAIOVEJ BOL OD

1.10.1999 DOČASNÝM VEDENÍM ŠKOLY POVERENÝ MGR. MICHAL LAZÁR

(DOVTEDAJŠÍ ZÁSTUPCA PRE 1. - 4. ROČNÍK).

 

PROBLÉMY SO ZATEKAJÚCOU STRECHOU ŠKOLY - HAVARIJNÁ SITUÁCIA. 95%

PRIESTOROV NA POSCHODÍ ZATEKÁ, ZATEKÁ TAKTIEŽ DO OBOCH TELOCVIČNÍ,

JE NARUŠENÁ ELEKTROINŠTALÁCIA. NA ZLÝ STAV SA UPOZORŇUJE UŽ

OD ROKU 1995.

 

27.10.1999 KONKURZNÁ KOMISIA, KTORÚ NAVRHOL POVERENÝ RIADITEĽ ŠKOLY

MGR. M. LAZÁR, POSÚDILA PREZENTÁCIU STAVEBNÝCH FIRIEM NA

REKONŠTRUKCIU ZATEKAJÚCEJ STRECHY. KONKURZ VYHRALI POZEMNÉ

STAVBY, A.S., RUŽOMBEROK.

 

OD 1.11.1999 ZAČALA REKONŠTRUKCIA ZATEKAJÚCEJ STRECHY NA SEDLOVÚ

STRECHU.

 

DŇA 1.12.1999 BOL PREDNOSTKOU OÚ V RUŽOMBERKU P. HATALOVOU

MENOVANÝ DO FUNKCIE RIADITEĽA ZŠ MGR. MICHAL LAZÁR

 

DŇA 3.12.1999 SA USKUTOČNIL 1. ROČNÍK BENEFIČNÉHO BASKETBALOVÉHO

STRETNUTIA ŽIAKOV ŠPORTOVEJ TRIEDY A UČITEĽOV V ŠH KONIAREŇ.

VÝŤAŽOK Z PODUJATIA BOL VENOVANÝ DETSKÉMU DOMOVU V RUŽOMBERKU

A STANICI SOS NA NÁKUP VIANOČNÝCH DARČEKOV. INICIÁTORKOU CELÉHO

PODUJATIA BOLA P. UČ. PHDR. M. KRAMÁROVÁ.

 

PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH VZNIKÁ KRÍZOVÁ SITUÁCIA - DO VÄČŠINY TRIED,

KABINETOV A CHODIEB ZATEKÁ, STENY SÚ PREMOČENÉ, VYTVÁRAJÚ SA

PLESNE. OKRESNÝ HYGIENIK ČASTI ŠKOLY UZATVÁRA, UČÍ SA V JEDÁLNI,

DIELŇACH, V DRUŽINÁCH...

 

V MARCI 2000 SA V ŠKOLE ZRIADILA ANGLICKÁ KNIŽNICA VĎAKA AMERICKÉMU

LEKTOROVI JEFFOVI FONTENOTOVI A ORGANIZÁCII PEACE CORPS.