Register materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť

Číslo

Názov

01

Nápoje

02

Polievky

03

Pokrmy z hovädzieho mäsa

04

Pokrmy z bravčového mäsa

05

Pokrmy z hydiny

06

Pokrmy z rybieho mäsa

07

Pokrmy z vnútorností

08

Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy

09

Pokrmy bezmäsité

10

Pokrmy múčne

11

Posýpky

12

Prílohy

13

Prívarky

14

Omáčky

15

Kompóty

16

Múčniky

17

Ovocie

18

Pizze

19

Doplnkové pokrmy

20

Šaláty