Poradové číslo

 Názov firmy/Číslo objednávky  Dátum zverejnenia
  1.  Kinekus s.r.o., Ružomberok / 01 07.01.2021
  2.  Pilex s.r.o., Ružomberok / 02 07.01.2021
 3.  Torbia s.r.o., Trenčín / 03 07.01.2021
 4.  Carta Slovakia s.r.o., Ružomberok / 04 07.01.2021
 5.  RC-PC s.r.o., Ružomberok / 05 11.01.2021
 6.  RC-PC s.r.o., Ružomberok / 06 15.01.2021
 7.  Papera s.r.o., Banská Bystrica / 07 15.01.2021
 8.    
 9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
31.    
32.    
33.    
34.    
35.    
36.    
37.    
38.    
39.    
40.    
   1     2     3     4