Od 1.mája 2015 máme nové číslo účtu. Prosíme rodičov, aby platby za stravu od tohto termínu uhrádzali na účet:

Číslo účtu: 5070634079/0900     

IBAN: SK21 0900 0000 0050 7063 4079

VIAC ...