Oznamy

Dňa 04. júla 2019 začínajú v športovom areáli na ZŠ Zarevúca atletické tréningy pre deti. Tréningy budú každý utorok a štvrtok od 09:00 do 10:30 hod.

jpgATLETICKÝ TRÉNING 2019

V piatok 28. 06. 2019 sa obedy v školskej jedálni vydávajú od 10:00 hod. do 13:00 hod.


Rodičia novoprijatých žiakov na školu, ktorí sa chcú stravovať v školskej jedálni a poslali vyplnený zápisný lístok, nech si prídu prevziať čipy k vedúcej školskej jedálne.

 

Dňa 14. mája 2019 (v utorok) sa uskutočnia konzultačné hodiny pre rodičov našich žiakov v čase od 15:30 - 17:30 hod.

Rada rodičov zasadne o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov 4. ročníkov bude v jedálni o 15:30 hod.

 

ZápisDňa 02. 04. 2019 sa v čase od 13:00 do 18:00 hod. uskutoční v priestoroch ZŠ Zarevúca zápis do 0. a 1. ročníka.

Prosíme rodičov, aby počas zimných mesiacov a v daždivom počasí dávali žiakom igelitové sáčky alebo tašky na topánky.
Chceme zabrániť tomu, aby si žiaci mokré topánky dávali do skriniek a tieto tak znečisťovali.