Dňa 14. mája 2019 (v utorok) sa uskutočnia konzultačné hodiny pre rodičov našich žiakov v čase od 15:30 - 17:30 hod.

Rada rodičov zasadne o 16:30 hod. v zborovni školy.

Stretnutie rodičov žiakov 4. ročníkov bude v jedálni o 15:30 hod.