Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa v našej ŠJ stravovali a zatiaľ neodovzdali prihlášku, aby ju priniesli do 30. 08. 2019.

Prosíme rodičov žiakov, ktorí odovzdali prihlášku a ešte nemajú čipy na stravu, aby si ich vyzdvihli u vedúcej ŠJ v dňoch 19. - 28. 08. 2019.