Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019 prebiehať nasledovne:

  • Žiaci nultého a 1. ročníka s rodičmi sa stretnú o 8:00 hod. v jedálni školy, kde ich privíta riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy a ich triedne učiteľky.
  • Ostatní žiaci 2. – 9. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľmi vo svojich triedach.
  • O 9:00 hod bude v školskom rozhlase príhovor riaditeľa školy a hymna SR.
  • Po príhovore riaditeľa školy nadiktujú triedni učitelia žiakom rozvrh na utorok a pokyny na nový školský rok.