riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2019 (štvrtok) so začiatkom o 15:30 hod. v školskej jedálni. Po plenárnom stretnutí budú pokračovať triedne schôdzky v jednotlivých triedach.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.45 v zborovni školy.