Vážení rodičia,
riaditeľstvo Základnej školy Vás srdečne pozýva na konzultačné hodiny, o prospechu, správaní a dochádzke žiakov za I. štvrťrok školského roka 2019/2020, ktoré sa bude konať dňa 12. novembra 2019 (utorok) v čase od 15:30 do 17:30 hod. v jednotlivých triedach školy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční o 16.30 v zborovni školy.