Na základe rozhodnutia primátora mesta Ružomberka budú uzatvorené všetky školy a školské zariadenia v piatok 13. 03. 2020. Od pondelka 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020 budú uzatvorené všetky školy a školské zariadenia na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.
Vedenie školy.

Oznam školskej jedálne:

Všetky nahlásené obedy od 13. 03. 2020 do 27. 03. 2020 budú zrušené - odhlásené.

Keď bude určený nástup do školy, zverejní sa nový jedálny lístok a bude treba nanovo všetkých žiakov prihlásiť!