Rodičia, ktorí majú trvalé príkazy na platbu stravy, nemusia ich rušiť. Ak sa žiak bude stravovať naďalej, preplatky sa mu presunú do nového školského roka. Tým, ktorí budú z našej Základnej školy odchádzať sa preplatky vrátia na účet počas letných prázdnin.