Poplatky za ŠKD za mesiac apríl neuhrádzajte. Ak ste ich už náhodou uhradili, tento poplatok bude presunutý do nového školského roka. V prípade, že žiak nebude navštevovať v novom školskom roku ŠKD, poplatok bude vrátený na účet. Postupne budeme aktualizovať podľa vývoja situácie.