V zmysle rozhodnutia ministra školstva o prerušení vyučovania v školách sa zápis na našej škole uskutoční dňa 23. 04. 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa v čase od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:30 hod

Prednostne Vás prosíme, aby ste vyplnili elektronickú prihlášku, ktorá je k dispozícii na našej stránke. Prihlášku buď donesiete vytlačenú a podpísanú, alebo vám ju my vytlačíme a v deň zápisu po skontrolovaní  údajov ju podpíšete. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, Vaše občianske preukazy a 20 € na kúpu pomôcok.

Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení Vás prosíme, aby ste mali rúško, vlastné pero a prípadne rukavice.