Riaditeľské voľnoRiaditeľ školy v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. udeľuje

žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno dňa 14. septembra 2020 z dôvodu technického zabezpečenia dezinfekcie priestorov školy.

Žiaci prihlásení na stravu  14. septembra 2020 budú z tohto dňa automatiky odhlásení. Nie je potrebné ich odhlasovať.