ZápisZápis na našej škole sa uskutoční dňa 08. 04. 2021 bez osobnej prítomnosti dieťaťa v čase od 13:00 - 18:00 hod.

Rodičov prosíme, aby vyplnili elektronickú prihlášku svojho dieťaťa, odoslali ju na server a vytlačenú priniesli na zápis. K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, Vaše občianske preukazy a 20 € na kúpu pomôcok.
Z dôvodu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení Vás prosíme, aby ste mali rúško, vlastné pero a prípadne rukavice.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Zápis 2021 2022