Čipy pre nových žiakov si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ

v dňoch 16. 08. 2021 - 31. 08. 2021 v čase od 09:00 - 11:00 hod.