Vážení rodičia,

blíži sa koniec prázdnin, preto Vás chceme oboznámiť s organizačnými pokynmi na slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2021.

V prípade priaznivého počasia sa všetci stretneme na školskom ihrisku o 8,30 hod. Po úvodnej časti programu sa žiaci presunú do svojich tried.

V prípade nepriaznivého počasia sa program slávnostného otvorenia školského roka uskutoční o 8,30 hod v budove školy. Žiaci 2. – 9. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach. Všetci prváci spolu s jedným z rodičov sa zídu v školskej jedálni a po úvodnom privítaní sa rozdelia do tried a pani učiteľky si ich odvedú každá do svojej triedy.

Program slávnostného otvorenia školského roka bude trvať približne do 10,00 hod. Obed v školskej jedálni sa bude vydávať od 11,00 hod. Školský klub detí bude pre prihlásené deti k dispozícii od 10,00 hod do 14,00 hod.

Vstup do budovy školy pre žiakov je podmienený len prekrytím horných dýchacích ciest podľa vyhlášky ÚVZ č. 237/2021, podľa ktorej je možné použiť respirátor, rúško, šál alebo šatku (nie ochranný štít).

Návštevník školy (rodič) je povinný pri vstupe do budovy školy preukázať sa vypísaným tlačivom o bezpríznakovosti, ktoré si stiahnete  TU a bude k dispozícii aj v papierovej podobe na vrátnici školy.

Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2021/2022.

                                                                                                               vedenie ZŠ Zarevúca