Vážení rodičia, platby za ŠKD sa budú od septembra 2016 uhrádzať bankovým prevodom na číslo príjmového účtu Slovenskej sporiteľne: SK93 0900 0000 0050 7063 4044. Variabilný symbol bude každému dieťaťu pridelený 6. septembra 2016. Pri platbe do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Výška mesačného príspevku je stanovená VZN Mesta Ružomberok – 10 €.

Platby sa budú v tomto školskom uhrádzať nasledovne za 2 mesiace dopredu:

  • platba do 15. 09. 2016 za mesiaceIX, X, t. j. 20,- €
  • platba do 10. 11. 2016 za mesiaceXI, XII, t. j. 20,- €
  • platba do 10. 01. 2017 za mesiaceI, II, t. j. 20,- €
  • platba do 10. 03. 2017 za mesiaceIII, IV, t. j. 20,- €
  • platba do 10. 05. 2017 za mesiaceV, VI, t. j. 20,- €

 

Psychologickým vyšetrením prešli žiaci z nasledovného zoznamu a sú zaradení do športovej triedy. Zoznam žiakov

Zoznam pomôcok a potrieb pre našich budúcich prváčikov v školskom roku 2016/2017  si môžete pozrieť TU