16.01.2018 (v utorok) budú konzultačné hodiny pre rodičov od 15:30 do 17:30 hod.
Rada rodičov zasadne o 16:30 hod. v zborovni školy.