Dňa 12. 06. 2018 (v utorok) budú v priestoroch školy konzultačné hodiny v čase od 15:30 do 17:30 hod.
Srdečne pozývame všetkých rodičov.
Stretnutie triednych dôverníkov sa uskutoční od 16:30 hod. v zborovni školy.